864732973982254
top of page

אדריכלות

 8 ימי רביעי - 17:30; מגיל

חוג זה מוקדש להבנת הסביבה העירונית ויסודות התכנון האורבני. התלמידים יגלו כיצד נבנים הרחובות, כיצד תוכננו ערים עתיקות ומודרניות, מדוע אנשים בונים מבנים ומה משפיע על חיינו בעיר. נלמד נושאים מורכבים כגון – גאומטריה, מרחב תלת-ממדי, תשתיות והנדסה – באמצעות התנסות חזותית ומעשית תוך בניית דגמים של גשרים, חלליות ובתים וכן בעזרת שרטוטים וטיולים בעיר. בסיום התכנית מחכה פרויקט גמר גדול. כך למשל, בשנים עברו הפכנו את הסמטה בה ממוקם הסטודיו ליריד ובו ״רחוב של

ילדים״ במסגרת היריד כל ילד הציג את העבודות שלו במרחב העירוני

מדריך החוג: איתי עדן

איתי הוא בוגר הפקולטה לעיצוב תעשייתי באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל. תחומי העניין של איתי– עיצוב תעשייתי, חברתי ועירוני. בנוסף לכך, איתי מלמד יוגה, גלישת גלים וצלילה.

תמונות

 קורסים

יצירת קשר
שאלות והרשמה

תודה!

bottom of page